Thursday, July 6, 2017

Ο π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΤΣΗΣ, Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ


Ο π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΤΣΗΣ, Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Του κ. Παναγιώτη Π. Νούνη, Θεολόγου
=====

Ο Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Τσέτσης, αποφάσισε, πάλιν και πολλάκις να καταθέσει την προπαγανδιστική άποψή του κατά των δήθεν «μη κατεπίγνωση» νεοΖηλωτών, και εννοεί σαφώς τον κάθε νόρμαλ Ορθόδοξο αντιΟικουμενιστή που πολεμούσι με ανδρεία τόσον τον Οικουμενισμόν όσον και τους Οικουμενιστές.

Επιλέγει μάλιστα, ο ίδιος Κληρικός, εις την όλη ψευδο-ρητορική και εμπαθή στάση του, ένα απόσπασμα από κάποιο σύγγραμμα του όντως δημοφιλέστερου αγίου Νεκταρίου Κεφαλά για να μας αποδείξει ότι οι παπόδουλοι Οικουμενιστές, τιμούν και σέβονται όλους τους αγίους της Εκκλησίας, ενώ οι «νεοΖηλωτές» αντιΟικουμενιστές είναι άτιμοι ασεβείς και αγιομάχοι, ελέω τινός ζήλου νοσηρού και μη κατ’ επίγνωση. Ποιοι είναι στη πραγματικότητα οι νεοΖηλωτές; Οι αντιΟικουμενιστές, που ως γνήσιοι Μακκαβαίοι προσπαθώσι να διασώσουν το πατροπαράδοτον σέβας; Ή μήπως, είναι οι φαύλοι Οικουμενιστές, που ελέω διπλωματικού και ά-θεολόγητου ζήλου, κατέστησαν εαυτούς, γνησίους «νεοΖηλωτές» και μανιοδέστερους των εραστών του εωσφορικού Συγκρητισμού και Φραγκολατινισμού;

Ως γνωστόν, οι λόγιοι κακόδοξοι Οικουμενιστές, τιμώσι με τα χείλη τους τους αγίους Πατέρες ενώ αποκόπτωσι, πού και πού, κανένα απόσπασμα που ωφελεί την Λατινόφρονα ή Οικουμενιστική προπαγάνδα τους και παρουσιάζονται ως δήθεν αγιόφιλοι και ευσεβείς άνθρωποι ενώ η πνευματική πραγματικότητα είναι παντελώς διαφορετική.  
Ο Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος, προσπαθεί, να παρουσιάσει μία στρεβλή και αλλοιωμένη εξάπαντος υποκειμενική εικόνα, μία εικόνα που του υποβάλλει η κακοδοξούσα Ανωτέρα Εκκλησιαστική Αρχή του, δηλ. το Φανάρι, κατά των ισχυρά εξοπλισμένων ακαδημαϊκών Καθηγητών μας.

Μας παραθέτει, αποσπασματικά, τους θεολογικούς στοχασμούς του αγίου Νεκταρίου περί του χαρακτήρος του μη κατ’ επίγνωσιν ζηλωτού. Και εμμέσως πλήν σαφώς κακολογεί ή συκοφαντεί (διαλέγετε και παίρνετε), ο εν λόγω κακολογώτατος Κληρικός, πάντες τους ακαδημαϊκούς και μη αντιΟικουμενιστές παραδοσιακούς Κληρικούς, Μοναχούς και Λαϊκούς, ως τέτοιους, δηλαδή ζηλόφθονους, φθονερούς, παράλογους, φιλόνεικους, αδιάκριτους, μισάνθρωπους και εμπαθείς «Ζηλωτές».
Εμείς θα ανταπαντήσουμε με συγκρατημένη νηφαλιότητα, στο φαιδρόν κατηγορητήριον, όπου καπηλεύεται μέχρι και τους στοχασμούς του αγίου μας, ώστε να κατασυκοφαντήσει τους Πνευματικούς μας πατέρες και ακαδημαϊκούς δασκάλους. Θα χρησιμοποιήσουμε μάλιστα τά ίδια και απαράλακτα όπλα των Οικουμενιστών. Ο Άγιος Νεκτάριος καταγράφει, πέραν περί των μη κατ’ επίγνωση «Ζηλωτών», και περί του αγαθού ζήλου, αλλά και περί του κατ’ επίγνωση ζηλωτού. Τουτέστιν, ο Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος, μας απέκρυψε τις επιπρόσθετες πολυσήμαντες πληροφορίες.

Σημειώνει ο άγιος Νεκτάριος κατά λέξη:
«Ζῆλος εἶναι ζέσις τις τῆς ψυχῆς ἐκδηλουμένης ὡς ὁρμή ἤ ὡς πάθος και ἐπιθυμία· (…) Ὁ ζῆλος εἶναι ἀγαθός ὅταν ἡ ὁρμή αὐτοῦ κινῆται πρός ἐργασίαν τοῦ ἀγαθοῦ, ὅταν ὅμως κινῆται προς τα φαῦλα, ὁ ζῆλος οὗτος εἶναι πονηρός. Ὁ ζῆλος ὁ ἀγαθός ζητεῖ την ἐπικράτησιν τῆς Βασιλείας τοῦ Θεού ἐπί τῆς γῆς, ζητεῖ τήν τελειότητα τῆς άρετῆς, μιμεῖται τό καλόν καί ἐπιποθεῖ τό ἀγαθόν. (…) Ὁ ἀγαθός ζῆλος εἶναι ἐκδήλωσις τῆς ἀγάπης τοῦ ἀγαθοῦ· (…) » [Μητροπολίτου Πενταπόλεως Ἁγίου Νεκταρίου Κεφαλᾶ, ΤΟ ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ, (ἦτοι μελέται Θρησκευτικαί καί Ἠθικαί), ἔκδοσις: Ἕβδομη, ἐκδόσεις: ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Ἀθῆναι 2008, σελ. 235].

Εμμέσως πλήν σαφώς, ο Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος αποκαλεί και κακολογεί, ως πονηρούς και φαύλους «Ζηλωτές», όλους σχεδόν τους αντιΟικουμενιστές και δή τους ακαδημαϊκούς διδασκάλους μας. Δεν βρίσκει ανάμεσα στους αντιΟικουμενιστές, έναν, αγαθόν και καλόν άνθρωπον ο δυστυχής Κληρικός. Συνεπώς, και εμείς οι μαθητές τους είμεθα τέτοιοι. Τον ευχαριστούμεν και του ευχώμεθα λοιπόν, να αποκτήσει τότε, τον προειρημένο αγαθό ζήλο ώστε να αρχίσει να διακρίνει την αλήθεια από το ψεύδος, και να υπηρετεί γνησίως και ανιδιοτελώς τον Θεάνθρωπο αντί από ιδιοτέλεια τον αχυράνθρωπο του Φαναρίου.

Ο Άγιος Νεκτάριος, καταγράφει επίσης περί τον χαρακτήρα του κατ’ επίγνωσιν και κατά Θεόν Ζηλωτού:
«(…) Ὁ κατ΄ ἐπίγνωσιν ζηλωτής εἶναι ἀληθής ἔνθεος τῆς πίστεώς του λατρευτής· εἶναι ὄντως ὅλως ἀφοσιωμένος τῷ Θεῷ και αὐστηρῶς φυλάττει τον νόμου αυτόῦ· εἶναι τηρητής τῶν πατρίων του παραδόσεων και ἐργάζεται μετά θέρμης πολλῆς ὑπέρ τῆς δόξης του ὀνόματος τοῦ Θεοῦ· εἶναι ἐραστής τῶν ἐπαινούμενων ἔργων, και μετά διαπύρου πόθου σπεύδει να μιμηθῇ τά καλά· (…) Ὁ κατ’ ἐπίγνωσιν ζηλωτής εἶναι φίλος τῶν καλῶν και ἐραστής πασών τῶν ἀρετῶν. (…) ὁ ζῆλος αὐτοῦ εἶναι πεφωτισμένος και κατ’ ἐπίγνωσιν… φέρει τον τύπον τοῦ ἀληθοῦς χριστιανοῦ». [Μητροπολίτου Πενταπόλεως Ἁγίου Νεκταρίου Κεφαλᾶ, ΤΟ ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ, (ἦτοι μελέται Θρησκευτικαί καί Ἠθικαί), ἔκδοσις: Ἕβδομη, ἐκδόσεις: ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Ἀθῆναι 2008, σελ. 235-236].

Βέβαια, αφού ο Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος, αδυνατούσε ελέω στοχευμένης προπαγάνδας, να μας παραθέσει αντικειμενικά και σφαιρικά τα δύο είδη των ζηλωτών, εξ ανάγκης παραθέτουμε και εμείς μερικά σπαράγματα από τά ἀκριβώς αντίθετα πράγματα εξ όσων λοιδωρεί ή συκοφαντεί τους διδασκάλους μας.

Ας κάνει τον κόπον, λοιπόν, ο ίδιος νεοΟρθόδοξος Κληρικός, να μελετήσει, τον λόγον του αγίου Νεκταρίου, περί λοιδορίας, πού αντιγράφουμε συνοπτικώς:
«Ὁ λοίδορος εἶναι μοχθηρός, επιρρεπής εἰς ψόγους, εἰς ὕβρεις και εἰς κατηγορίας· ἔχει καρδίαν ἀκάθαρτον. Το πνεῦμα αὐτοῦ εἶναι διεστραμμένον, ἡ δε ψυχή αὐτοῦ μοχθηρά. (…) Ὁ λοίδορος οὐδόλως διαφέρει τοῦ δολοφόνου, διότι ὁ μέν αἵρει την ζωήν, ὁ δε την τιμήν, το βάθρον, ἐφ’ οὗ στηρίζεται ἡ ζωή». [Μητροπολίτου Πενταπόλεως Ἁγίου Νεκταρίου Κεφαλᾶ, ΤΟ ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ, (ἦτοι μελέται Θρησκευτικαί καί Ἠθικαί), ἔκδοσις: Ἕβδομη, ἐκδόσεις: ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Ἀθῆναι 2008, σελ. 180].

Καί αν θέλει, ας προχωρήσει εν τέλει και στο περίφημον λόγον, περί συκοφαντίας και συκοφάντου, ίσως να τον ενδιαφέρει κάπως, να μελετήσει, από την θεόπνευστο γραφίδα του αγίου Νεκταρίου τον παγιωμένο και αμετανόητο χαρακτήρα του κάθε ορκισμένου και συκοφάντου της Πίστεως, ή άλλως πως, τινός αιρετίζοντος Αρχιοικουμενιστού, όπου συκοφαντώσι, κυρίως, το ιερόν Ευαγγέλιον και έπειτα τους Φίλους του Θεού:
«Συκοφαντία, ψευδής κατηγορία· συκοφάντης εἶναι ὁ ψεύστης. (…) Συκοφάντην τον διαβολέα και προσαγωγέα οἱ πάλαι και οἱ νῦν καλοῦσιν. (…) Σκορπίου ἰός γλῶσσα συκοφάντου. (…)· τεχνᾶται ψεύδη και διαβάλλει παντοῖα. Ἐξολοθρεύσει Κύριος πάντα τά χείλη τά δόλια. Ἡ γλῶσσα τοῦ συκοφάντου μισεῖ ἀλήθειαν. Ὁ συκοφάντης χαίρει πολλῷ πλέον, ὅσῳ τοῖς ἔργοις εὐδοκιμεῖ». [Μητροπολίτου Πενταπόλεως Ἁγίου Νεκταρίου Κεφαλᾶ, ΤΟ ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ, (ἦτοι μελέται Θρησκευτικαί καί Ἠθικαί), ἔκδοσις: Ἕβδομη, ἐκδόσεις: ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Ἀθῆναι 2008, σελ. 181].

Τον εν λόγω περίφημον ἅγιον Νεκτάριον, ως γνωστόν, εταλαιπώρησεν και εβασάνισεν, ο «13ος και μέγας Προφηταπόστολος» των φαύλων Οικουμενιστών και λοιπόν Μασσωνιστών, ο αιρεσιάρχης και σχισματικοαιρετικός Οικουμενικός Πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης όπου ενέσπειρε και εξέσχισεν στην Εκκλησία του Χριστού μας σε δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις, τους Παλαιοημερολογίτες και τους Νεοημερολογίτες. Ο ίδιος πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης, προτού ανέβει διά του θεομίσητου και εις τριπλούν καταραμένου Μεταθετού, εις τον Οικουμενικόν Θρόνον της Κωνσταντινουπόλεως, ήτο ήδη ένας καθαιρεμένος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Τούτο είναι το ηρωϊκόν πρότυπον των νεοΦαναριωτών και νεοΒατοπαιδινών. Τούτος είναι ο «άγιος» των νεοΟρθόδοξων Φαναριωτών.

Να σημειώσουμεν ωστόσο, ότι οι συκοφαντικές μομφές που εξαπολύει, αδίκως, ο Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Τσέτσης, όπως π.χ. όταν καταγράφει, περί των γραφθέντων του αγίου Νεκταρίου: «(…) Είναι ρήσεις του δημοφιλέστερου Αγίου της Ορθοδόξου Ελλάδος κατά τον εικοστό αιώνα, ο οποίος φαίνεται πως επ’ εσχάτων λησμονήθηκε από τους ποικίλους αυτόκλητους «αμύντορες» της Ορθοδοξίας του Ελλαδικού χώρου (…)». [Σκιαγράφημα των «ου κατ’ επίγνωσιν» νεο-ζηλωτών, http://www.amen.gr/article/skiagrafima-ton-ou-katepignosin-neo-ziloton?utm_source=nl&utm_medium=email&utm_campaign=daynl&utm_content=epiloges2].

Να υπενθυμίσουμε για τα προειρημένα, ότι όσοι Οικουμενιστές Μητροπολίτες και αμύντορες της Κακοδοξίας, αλλά μάλλον και αμύντορες μίας στυγνής και αθέου ιδεοληψίας, επ’ ευκαιρίας της τότε αρνήσεως του Πρωθυπουργού κυρίου Αλεξίου Τσίπρα, όπως ορκισθεί εις το ιερό Ευαγγέλιον, σύμφωνα με τα Ελληνορθόδοξα θέσμια του Χριστιανικού Κράτους μας, έσπευσαν τότε πάμπολλοι «Επίσκοποι» κατ’ ουσίαν λυκοποιμένες, να υποστηρίξωσι, την απαξιωτική και βλάσφημη ενέργειά του, ως καθόλα (sic) Ευαγγελική, οι οποίοι όλως παραδόξως ελησμόνησαν πράγματι την θεόπνευστη διάκριση και ερμηνευτική προσέγγιση του Αγίου Νεκταρίου, περί του Όρκου. Ενώ εκείνο το διάστημα η εν Ελλάδι ορθόδοξοι αμύντορες υπενθύμιζαν για το ζήτημα την θεοδίδακτη και απλανή ερμηνευτική προσέγγιση του αγίου Νεκταρίου.

Ωστόσον, να προσθέσουμε ως κατακλείδα, μία ακόμη τελευταία όμως αποδεικτική πρόταση, ότι ο π. Γεώργιος Τσέτσης συκοφαντεί αδυσώπητα, προφανώς (θέλουμε να πιστεύουμε) όχι από κακότητα, αλλά από υπερπερίσευμα στείρας ή απείρου ηλιθιότητος, είναι όπου στοχοποιεί άδικα, και κυρίως ανήθικα, τους μη αφοπλισμένους ακαδημαϊκούς Καθηγητές μας, όπως λ.χ. τον λόγιο διδάσκαλόν μας και ιερώς Αποτειχισθέντα Πρωτοπρεσβύτερον Θεόδωρον Ζήσην, ο οποίος Γέρων παπαΘόδωρος όντας ακαδημαϊκός Πατρολόγος, ως λαοπρόβλητος και θεοπρόβλητος, αμύντορας της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, ουδέποτε ελησμόνησεν τον Άγιο Νεκτάριο. Και εξηγούμαι με πάσα σαφήνεια.

Να παραπέμψουμεν με κάθε ακρίβεια, όσους καϋμένους νεοσσούς ή γέροντες Οικουμενιστές, πασχίζουσι είτε να λοιδωρήσουσι είτε να συκοφαντήσουσι, εξ ανοησίας ή διότι αγνοώσι, ή επιθυμώσι, να διαστρέφωσι την αλήθειαν του πράγματος: ο Πατρολόγος π. Θ. Ζήσης συνέγραψε ειδικό τομίδιον με τίτλον «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ» (Εκδόσεις: «Βρυέννιος», Θεσσαλονίκη 2000, σσ. 203). Συνεπώς, πώς ακριβώς ελησμονήθηκε υπό των νεοφανών Ομολογητών ο Άγιος του αιώνα μας;

Καθώς επίσης, ο ίδιος Όμότιμος Καθηγητής Πατρολογίας π. Θεόδωρος Ζήσης είναι επίσημα εγγεγραμμένος στην Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή για την έκδοση των Απάντων συγγραφικών Έργων και Λόγων του Αγίου Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, Εκδόσεις: της Ιεράς Μονής της Αγία Τριάδος, Αιγίνης. Άρα κοντολογίς, ως πότε θα αποδεικνύουμε συστηματικώς, ως αδιάβαστους, αφώτιστους και εμπαθείς, τους  ορκισμένους Οικουμενιστές;

ΠΗΓΗ: 

Ιστολόγιον «ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», 

No comments:

Post a Comment