Wednesday, June 21, 2017

Η Π.Ε.Θ., Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ


Η Π.Ε.Θ., Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ

Του κ. Παναγιώτη Νούνη, Θεολόγου
=====

Είναι αδιανόητον η Παγκύπριος Ένωση Ελλήνων Θεολόγων της Κύπρου (Π.Ε.Ε.Θ.) να καταγγέλει διά των εκπροσώπων της και επίσημα συγκεκριμένους κύπριους ιεράρχες και γενικώς την διοίκηση της Εκκλησίας της Κύπρου, ότι διενεργούσι μέσω αρχιεπισκοπικών Θεολογικών Ημερίδων τινά ανίερον προσηλυτισμόν και προπαγάνδα υπέρ των ληστρικών αποφάσεων της Συνόδου των Αρχιοικουμενιστών, και η εξ Ελλάδος ομότιμη Π.Ε.Θ. να ποιεί την νήσσαν στο ταυτόσημον ζήτημα.

Και επειδή κάμνω υπομονή πολύ καιρό τώρα τους αδελφούς και πατέρες ώστε να δώ πότε ακριβώς θα φιλοτιμηθούσι για να ξεκαθαρίσουν απόλυτα το ζήτημα της Συνόδου της Κρήτης, επιθυμώ, όπως διαγραφώ άμεσα από μέλος της Π.Ε.Θ. και να διακόψω την συνεργασία μου μαζί τους, για τρείς εξίσου σημαντικώτατους λόγους, διότι:

(1) Δεν εκφράζει πλέον, επισήμως, την ορθόδοξη γραμμή ή παραδοσιακή θέση ή πατερική στάση των θεολόγων μελών της, περί της Ληστρικής και παγκακόδοξης Συνόδου της Κρήτης. Δεν τόλμησε δηλαδή να διατυπώσει γραπτώς και επίσημα ΟΥΔΕΜΙΑ αποδεικτική θεολογική θέση.

(2) Η Π.Ε.Θ. χρηματίζεται με τρισχίλια αργύρια, ή και λαμβάνει μεγάλη οικονομική ενίσχυση «3.000 (τρείς χιλιάδες ευρώ) για κάθε τεύχος» του περιοδικού των απανταχού Ελλήνων θεολόγων «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», από την Ιερά Μονή Βατοπαιδίου…!

(3) Παίζουσι την τυφλόμυγα, στο ζήτημα των φοβερών αιρετικών πλανών και νεοβαρλααμικών κακοδοξιών του Γέροντος Ιωσήφ του Χαμογελαστού, όπου τις αποκαλύπτωσι συστηματικά προς τιμήν τους ο κ. Βασίλειος Χαραλάμπους και άλλοι Κύπριοι θεολόγοι.

Έλειψε να ληφθεί ένα είδος οικονομικής ενίσχυσης από κάποιαν Ιεράν Μητρόπολη που να ορθοδοξεί και να διενεργεί γνήσιον αντιΟικουμενιστικόν αγώνα; Έλειψαν τα ορθόδοξα ιερά Κοινόβια και Ησυχαστήρια που διενεργώσι τον ίδιο ομολογιακόν αγώνα κατά των νεοΦαναριωτών Οικουμενιστών για να υποστηρίξουν οικονομικώς το περιοδικόν μας; Έλειψαν οι αντιοικουμενιστές αλλά και εύποροι θεολόγοι ή κληρικοί, ομογενείς ή και γηγενείς, που μελετούσι και αγαπούσι σφόδρα το εν λόγω περιοδικόν μας για να το προστατεύσουν από τέτοια μεγίστην πτώσιν… να χρηματίζονται από το εκκοσμικευμένο μοναστικό σύστημα (Βαλτοπέδιον) της ενδοΕλλαδικής ή και εξωΕλλαδικής εκκλησιαστικής Πολιτικής του Φαναρίου;

Ως γνωστόν, οι επίσημες διακηρύξεις του σεβαστού Ηγουμένου αυτής Γέροντος Εφραίμ Βατοπαιδινού είναι υπέρ της Ληστρικής Συνόδου. Επευλογεί ανίερον συμμετοχήν νεοΒατοπαιδινών Μοναχών του σε Συμπροσευχές μετα τινών αιρετικών Φραγκολατίνων. Διενεργεί, τώρα τελευταία, έντονο προπαγανδιστικόν και παρασκηνιακόν αγώνα υπέρ του λαοπλάνου Φαναρίου, και κατά των υγιών και ιερώς αποτειχισθέντων αντιΟικουμενιστών συλλειτουργών και αδελφών του. Ο ίδιος Γέρων είναι υπέρ (!) των «κατ΄οικονομία» Συμπροσευχών μετά των Σχισμαστικών και Αιρετικών. Προσπαθεί με κάθε μέσω, ακόμη και δια της βαλτοπεδινής «ελεημοσύνης» του, να επιβάλλει την προσωπικότητά του, να προσεταιρισθεί, σκόπιμα, και να εκμεταλευθεί το υψηλότατον και ορθόδοξον κύρος παραδοσιακών Ιερών Κοινοβίων για να παρουσιάσει φαίνεται μίαν ψευδώνυμον αλλά παγκόσμιον διαδικτυακήν «καλή» εικόνα προς τους οπαδούς του.

Ωστόσον, το πλέον τρομακτικόν, είναι που ο π. Εφραίμ, φαίνεται με μόλις πρόσφατα θλιβερά δημοσιεύματα, τα οποία διεσταύρωσε ο γράφων, ότι είναι και ο μέγας αρχηγέτης-ανδρείκελον του σιωπηλού και ανεπίσημου, μέχρι στιγμής, εν αδίκω διωγμού της Αθωνικής Μοναστικής Πολιτείας κατά εκείνων των Αγιορειτών Πατέρων που διέκοψαν Ιεροκανονικώς το μνημόσυνο του σύγχρονου Αιρεσιάρχου και πολυΜοιχεπιβάτου Οικουμενιστού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου.

Οι συμπτώσεις είναι πολλές, κατά των βαλτοπεδινών πατέρων, πολλώ δε μάλλον μετά της χρηματίζουσας και ΑΝΟΜΗΣ σιωπής των οργανομένων συναδέλφων ελλαδιτών θεολόγων της Π.Ε.Θ., για το ίδιον ακριβώς ζήτημα, και ΔΕΝ είναι καθόλου τυχαίες.

ΠΗΓΗ: 

Ιστολόγιον «ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», Η ΑΝΙΕΡΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΛΤΟΠΕΔΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε.Θ.) , http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2017/05/blog-post.html

No comments:

Post a Comment